Условия использования

İstifadə şərtləri

Saytdan istifadə şərtləri

Hazırkı veb-sayta giriş və veb-saytdan istifadə aşağıdakı şərtlərə riayət etməklə mümkündür. Sizdən, hazırkı şərtlərlə razılaşmadıqda, veb-saytdan istifadə etməməyinizi xahiş edirik. Hazırkı veb-sayt "BAYER" SC şirkəti (bundan sonra BAYER adlanacaq) tərəfindən işlənib hazırlanıb və onun tərəfindən idarə olunur. Biz, hazırkı veb-saytın dastəklənməsinə xitam vermək, və yaxud həmin saytda tam və ya qismən dəyişikliklər etmək hüququna malikik. Sizin nəzərinizə çatdırırıq ki, biz, həmçinin öz mülahizəmizə görə və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu cür dəyişiklikləri edə bilirik. Buna görə də, növbəti dəfə bizim saytımıza daxil olarkən, şərtlərlə yenidən tanış olmağınızı və mümkün ola biləcək düzəliş və yaxud dəyişiklikləri nəzərə almağınızı sizdən xahiş edirik.

 

İstifadədən imtina və xeyirlər

Hazırkı veb-saytda çap olunmuş bütün məlumatlar, fayllar, qrafik materiallar BAYER şirkətinin müstəsna mülkiyyəti hesab olunur. Bu cür materiallardan istifadə etmək üçün istənilən icazə, bütün surətlərin üzərində müəlliflik hüququ barədə qeydlər mövcud olunacağı təqdirdə, bu cür məlumatın ancaq şəxsi məqsədlə istifadə olunacağı təqdirdə, həmin məlumatın kommersiya məqsədilə istifadə edilməyəcəyi təqdirdə, məlumata hər hansı dəyişikliklər daxil edilməyəcəyi və veb-saytdan götürülən bütün illyustrasiyalar həmin veb-sayta istinad etməklə birlikdə istifadə olunacağı şərtilə təqdim edilir.

Hazırkı veb-saytda çap olunan və yükləməyə təqdim edilən bütün videomateriallar BAYER şirkətinin təkbaşına mülkiyyəti hesab edilir və yaxud lizenziya üzrə üçüncü şəxslər tərəfindən BAYER şirkətinə verilib. Həmin videomateriallar, məzmunu müəllif materialı əlavə edilməklə təhrif edilməyəcək şərtilə, müvafiq kütləvi informasiya vasitələrindəki xəbərlər sütununda reportaj məqsədilə istifadə edilə bilər. Hazırkı videomaterialların sizin şəxsi məhsulunuz və ya məqsədləriniz üçün reportajdankənar, kommersiya və istənilən digər şəkildə istifadəsi qadağandır.

 

Əmtəə nişanları və müəllif hüquqları

Hazırkı veb-sayta giriş və veb-saytdan istifadə aşağıdakı şərtlərə riayət etməklə mümkündür. Sizdən, hazırkı şərtlərlə razılaşmadıqda, veb-saytdan istifadə etməməyinizi xahiş edirik. Hazırkı veb-sayt "BAYER" SC şirkəti (bundan sonra BAYER adlanacaq) tərəfindən işlənib hazırlanıb və onun tərəfindən idarə olunur. Biz, hazırkı veb-saytın dastəklənməsinə xitam vermək, və yaxud həmin saytda tam və ya qismən dəyişikliklər etmək hüququna malikik. Sizin nəzərinizə çatdırırıq ki, biz, həmçinin öz mülahizəmizə görə və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu cür dəyişiklikləri edə bilirik. Buna görə də, növbəti dəfə bizim saytımıza daxil olarkən, şərtlərlə yenidən tanış olmağınızı və mümkün ola biləcək düzəliş və yaxud dəyişiklikləri nəzərə almağınızı sizdən xahiş edirik.

 

Məhdud məsuliyyət

BAYER şirkəti hazırkı veb-saytda təqdim edilən ətraflı məlumatı daxili və xarici mənbələrdən öz bilik və əqidəsinə uyğun olaraq, peşəkar ehtiyatlılıq göstərərək əldə edib. Biz bütün məlumat spektrini daima genişləndirməyə və yeniləməyə çalışırıq. Hazırkı veb-saytdakı məlumatlar müstəsna olaraq BAYER şirkətinin, onun məhsul və xidmətlərinin təqdim edilməsi məqsədləri üçün nəzərdə tutulub. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, veb-sayta yerləşdirilən məlumatların tamlığına və düzgünlüyünə görə biz heç bir bilavasitə və dolayısı zəmanət və təminat vermirik. Sizin diqqətinizə çatdırırıq ki, bu cür məlumat, nəşr olunduğu gün dəqiq olsa da, hazırkı ana köhnəlmiş ola bilər. Buna görə də, biz, sizin hazırkı veb-saytdan əldə etdiyiniz istənilən məlumatı, hər hansı yolla istifadə etməzdən əvvəl yoxlamağınızı tövsiyyə edirik.

Veb-saytda yerləşdirilən məlumat sizi, xüsusilə bizim təhlükəsizlik tədbirləri və texniki xüsusiyyətlər cədvəllərində aktual məlumatın mövcudluğu predmetinə, habelə, bizim məhsulumuzun təxmin edilən prosedur və məqsədlərə yararlı olub olmadığı üçün şəxsi yoxlama keçirməkdən azad etmir. Bizim məhsul və ya xidmətimizə dair istənilən məlumatı əldə etmək zərurəti yarandıqda, bizimlə birbaşa əlaqə saxlamağınızı xahiş edirik.

Hazırkı veb-saytın istifadəçiləri veb-sayta və daxilindəki məlumatlara giriş imkanı almaq öhdəliyini öz üzərinə götürür. BAYER şirkəti, eləcə də hazırkı veb-saytın yaranmasında, hazırlanmasında və ya təhvil verilməsində iştirak edən üçüncü şəxslər, giriş imkanına və ya girişin mümkün olmadığı nəticəsində yaranacaq ziyana görə, və yaxud, hazırkı veb-saytdan istifadəyə və ya istifadənin mümkün olmadığına görə, eləcə də Sizin, hazırkı veb-saytda təqdim olunan məlumata güvənməyiniz səbəbinə görə məsuliyyətə cəlb oluna bilməz.

 

Müstəqil istehsalçıların veb-saytları və linklər

Hazırkı veb-sayta giriş və veb-saytdan istifadə aşağıdakı şərtlərə riayət etməklə mümkündür. Sizdən, hazırkı şərtlərlə razılaşmadıqda, veb-saytdan istifadə etməməyinizi xahiş edirik. Hazırkı veb-sayt "BAYER" SC şirkəti (bundan sonra BAYER adlanacaq) tərəfindən işlənib hazırlanıb və onun tərəfindən idarə olunur. Biz, hazırkı veb-saytın dastəklənməsinə xitam vermək, və yaxud həmin saytda tam və ya qismən dəyişikliklər etmək hüququna malikik. Sizin nəzərinizə çatdırırıq ki, biz, həmçinin öz mülahizəmizə görə və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu cür dəyişiklikləri edə bilirik. Buna görə də, növbəti dəfə bizim saytımıza daxil olarkən, şərtlərlə yenidən tanış olmağınızı və mümkün ola biləcək düzəliş və yaxud dəyişiklikləri nəzərə almağınızı sizdən xahiş edirik.

 

İstifadəçilərə təqdim edilən məlumat

Hazırkı veb-saytın istifadəçiləri Bayer şirkətinə göndərdikləri məlumatın məzmununa və doğruluğuna görə, habelə, həmin məlumata aidiyyatı ola biləcək üçüncü şəxslərin istənilən hüquqlarının pozulmamasına görə tam məsuliyyət daşıyır. İstifadəçi, məlumatın qorunub saxlanmasına və biznesin həyata keçirilməsi üçün lazım olan statistik təhlilin aparılması və hər hansı digər məqsədlər üçün istifadə edilməsi üçün, əgər bu məqsədlər şəxsi məlumatların və personal xəbərlərin istifadəsi məqsədi daşımırsa, Bayer şirkətinə öz razılığını bildirir. Xüsusilə, Bayer təqdim olunan xəbərlərin məzmunundan, orada göstərilən ideya, ixtira, layihələr, metod və təcrübədən istənilən məqsədlər üçün, məsələn məhsul və xidmətlərin hazırlanması, istehsal olunması və/və ya marketinqi üçün istifadə etmək, eləcə də, bu cür məlumatın oxumaq və hər hansı məhdudiyyət olmadan üçüncü tərəfə təqdim etmək hüququna malikdir.

 

Beynəlxalq istifadəçilər

Hazırkı veb-saytının yoxlanması, işləməsi və yenilənməsi BAYER şirkəti tərəfindən Rusiyada, Moskva ş. həyata keçirilir. Hazırkı veb-sayt beynəlxalq istifadə üçün nəzərdə tutulub. Lakin BAYER şirkəti, veb-saytda yerləşdirilmiş məlumatın bütün dünya üzrə doğruluğuna, və xüsusilə məhsul və xidmətlərin bütün dünya üzrə eyni görünüşdə, eyni ölçüdə və əlçatan olacağına zəmanət vermir. Hazırkı veb-sayta daxil olaraq və ya məzmununu yükləyərək nəzərə alın ki, Siz özünüz hərəkətlərinizin qanuniliyinə görə, ölkənizdə tətbiq olunan yerli qanunvericiliyə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırsız.

Veb-saytda göstərilən məhsul ölkədən asılı olaraq fərqli qablaşdırıla bilər, eləcə də fərqli hərf işarələri və markalanması ola bilər.

 

Tətbiq olunan hüquq

Hazırkı veb-saytla və ya saytdan istifadə ilə bağlı olan istənilən qanuni tələblərə və ya iddialara Rusiya Federasiyasının qanunları çərçivəsində baxılmalıdır.

 

Gələcəklə bağlı iddialar

Hazırkı veb-saytda şirkət rəhbərlərinin və ya Bayer bölmələrinin cari fərziyyə və proqnozlarına əsaslanan gələcəyə aid iddialar mövcud ola bilər. Bir çox məlum və ya naməlum risklər, qeyri-müəyyənlik və digər hallar real gələcək nəticələrə, maliyyə vəziyyətinə, şirkətin inkişafı və faəliyyətinə və bu sənəddə göstərilən hesablaşmalarla uyğunsuzluqlara gətirib çıxara bilər. Həmin faktlara şirkətin www.bayer.com saytındakı hesabatlarında qeyd olunan məlumat daxildir. Şirkət gələcəklə bağlı bu iddiaların yenilənməsinə görə və ya onların gələcək tədbir və ya inkişafına görə məsuliyyət daşımır.